Ciało a emocje.

W emocjach bardzo ważne jest czucie swojego ciała. Często czucie zastępujemy czymś co pomaga nie czuć, zapomnieć, pozornie rozluźnić. W wieku dziecięcym doświadczając trudnych emocji, często następuje dysocjacja jako forma poradzenia sobie z czymś trudnym. Tak idziemy przez życie spychając to co trudne, nie czując i nie doświadczając w pełni. Wiele chorób jest połączonych jest z emocjami, z tym, co w ciele zostało nie przeżyte i w pełni nie wyrażone. Jednak wszystko co się zdarzyło, jest zapisane […]

Emocjonalny rozwój choroby

Funkcjonowanie narządów w ciele odbywa się poprzez czynniki psychiczne i fizjologiczne. Jeżeli wystąpi jakaś silna emocja ciało migdałowate – ośrodek lęku, natychmiast biegnie przez nerw współczulny, aż do organów. Nie jesteśmy nawet w stanie tego zauważyć, dopiero kiedy czujemy przyspieszone tętno, walenie serca i trzęsą się nam ręce czujemy, że wydarzyło się coś, co wpłynęło na reakcję organizmu. Psychika jest bardzo dobrze wyposażona w mechanizmy obronne i jeśli […]