Działania nieświadome

Wszystko, co robimy służy dla naszego dobra. Nikt świadomie nie chce zrobić sobie albo najbliższym czegoś złego, czegoś co będzie krzywdą bądź upokorzeniem. Zachowania działają jednak jak prawo przyczyny i skutku – to co dajesz również otrzymujesz.

Mamy pewne uwarunkowania, które w sposób nieświadomy wpływają na nasze zachowania i sposób reagowania.

Kontrolowanie wszystkiego nie jest możliwe. Taka kontrola nie jest zdrowa ani dla nas, ani dla ludzi, którzy nas otaczają.

Jeśli w życiu znajdziemy się w sytuacjach stresowych, gdzie emocje dogłębnie spływają do ciała to puszczają wszystkie hamulce, wtedy można dostać się do tego, co jest głęboko schowane i zapomniane. Każdy w swoim życiu odgrywa jakąś rolę: partnera, pracownika, rodzica.

Na świat przychodzimy z pewnym bagażem doświadczeń, które przez całe życie odgrywają pewne role i prowadzą do zachowań nieuwarunkowanych świadomie.

Programowanie celu to nieświadomie przyjęty bagaż emocjonalny, który w całym swoim życiu realizujemy. Wynika on ze zdarzeń i emocji których doświadczali rodzice lub jedno z nich niedługo przed poczęciem dziecka, w okresie ciąży, podczas narodzin i w pierwszym jego roku życia.

Ludzie istnieją po to, aby realizować jakiś cel. Większość z nas to wie i czuje, ma jakieś życiowe założenia, do których dąży.

W przypadku przedmiotów cel jest prosty i łatwo go określić, natomiast jeśli chodzi o ludzi nie jest to już takie proste, w grę wchodzą emocje i wszystko robi się bardziej złożone.

Istnieją w życiu powtarzane cykle życiowe, jest to naturalna tendencja do wielokrotnego doświadczania podobnych zdarzeń, która wywołuje podobne uczucia i decyzje w możliwych do przewidzenia odstępach czasu. Zdarzenia z życia są zapisane w komórkach w postaci cykli biologicznych. Jest to narzędzie do zrozumienia i odkrycia źródła problemów, również zdrowotnych.

Mówi się, że jeśli coś jest w życiu nieuświadomione wróci jako przeznaczenie. Dlatego człowiek jest złożoną istotą która jest wypełniona wzorcami, celami, doświadczeniami które są realizowane przez całe życie. Jeśli jednak można przełożyć świadomość na działanie odkryjemy pewność naszych doświadczeń, zobaczymy dlaczego działamy w taki, a nie inny sposób, czym kierujemy się w życiu i dlaczego podążamy taką, a nie inną drogą. Zobaczymy, że nic nie dzieje się w życiu przez przypadek tylko przeznaczenie.

Korzyści z analizowania przeszłości polegają na tym, że rzucamy światło na przeżyte sytuację, które można uleczyć i przeprogramować. Tylko ten kto uwolnił się od wspomnień strachu może w pełni zrozumieć swoje zachowania i cieszyć się teraźniejszością. Taka osoba staje się niezależna od swojej przeszłości, a jego zachowanie nie będzie już podporządkowane wzorcom tylko własnym wyborom.

Jeśli w życiu odkrywamy odpowiedzi na pytanie ,,dlaczego” to zmiana zachodzi automatycznie.

Nic nie dzieje się bez przyczyny, każde zachowanie i wybór niosą z sobą konsekwencje, są obciążone nieświadomym bagażem z którego nie zdajemy sobie sprawy.

Wszystko jest do przetransformowania i uzdrowienia, potrzebna jest tylko zgoda na zmiany, które są nieodłączną częścią życia.

Wyzdrowienie nie zależy od twojej wiedzy tylko wyłącznie od tego, co zrobisz.